Karnety w sprzedaży tylko przez tydzień.
Nie mają one możliwości zawieszenia i przedłużenia. Startują w dniu zakupu.